Lehto ry - Tervetuloa

Etiikka ja arvot luonnonuskonnoissa

Seidan toimitus kysyi luonnonuskontojen edustajilta:
Millaisia eettisiä ohjeita, arvoja tai hyveitä uskonnossanne on?Shamanismi
Vastaaja: Taivaantuli

Johtunee varmaan siitä, että shamanistisen polun valitseva ihminen valitsee (tai on luonnostaan) sellaiset moraaliset ja eettiset luontoa, luonnonsuojelua, sekä eläimiä ja eläinten suojelua käsittävät arvot, jotka pohjautuvat kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Nykyshamaaneilla kyseiset asiat ovat vielä kaiken lisäksi korostuneet.

Peruskäsityksinä lienee elämän kunnioittaminen sen kaikessa muodossaan, sekä riitojen ja kiistojen välttäminen tai selvittäminen. Toisaalta shamaanien tiedetään rikkovan yhteisönsä perinteisiä arvoja esimerkiki erityisellä pukeutumisella ja olevan joskus ihan narrinkin roolissa.

He pyrkivät myös toimimaan opettamiensa periaatteiden mukaan. He ajattelevat asioista usein luonnonlakien mukaan syklisesti, eikä niinkään mustavalkoisesti korostaen joidekin asioiden hyvyyttä ja joidenkin huonoutta. He näkevät että kaikki ovat jatkuvassa kasvussa ja kaikella on elämänkaarensa. He näkevät luonnon oleva luoja, mutta samalla tuhoaja. He näkevät myös tietyillä asioilla olevat reviirit ja rajat.

He ovat myös nöyriä omassa työssään, tuntien sen arvon, koska he ovat kuitenkin yhteisönsä palvelijoita ja auttajia. Toisaalta he myös tuntevat arvonsa yhteisölle, joten heillä on tietynlainen jämpti "valta-asema" työssään.

1. Luontoa, eläimiä ja ihmiskuntaa koskevat kestävän kehityksen käsitykset; että kaikille riittää ja että kaikille on kaikkea tarvittavaa, eli tilaa syödä, juoda, nukkua ja lisääntyä. Myös seuraaville sukupolville.

2. Elämän kunnioittaminen ja luonnon suojeleminen.

3. Yhteisö; Olemme kaikki samassa yhteisössä, on tärkeää, että jokainen saa valita työkseen sen missä luonnostaan on taitava. Töitä on kuitenkin tehtävä.

4. Sinä tulet luokseni ja minä palvelen sinua, ja kun voit hyvin, koko yhteisö voi paremmin, jolloin sinäkin voit palvella muita. (Laita hyvä kiertämään)

5. Se mitä teet muille tulee takaisin luoksesi muodossa tai toisessa, koska luonnossa kaikki kulkee ja kiertää eteenpäin.Wicca
Vastaaja: Ukko

Wiccan tunnetuimmat ohjeet ovat varmastikin moraalinen ohjenuora 'Wiccan Rede', jonka tunnetuin osa kuuluu "Tee mitä haluat, kunhan et vahingoita" sekä ns. kolminkertaisuuden laki, jonka mukaan kaikki itsestä ulospäin lähetettävä palautuu lähettäjälleen takaisin kolminkertaisena. Elämän arvostaminen ja kunnioittaminen, jumaluuden löytäminen itsestä, luonnon tapahtumien ja syklien peilaantuminen ihmisen elämään, pyrkimys parantaa ja eheyttää, tasapaino kaiken välillä (mm. elementtien suhteen tai Jumalattaren ja Jumalan välillä) - nämä ovat joitain Wiccan hyveitä mielestäni.

Aktiivinen ote puhdistautumiseen on nähdäkseni myös korostuneempaa Wiccassa; ennen kehää tapahtuva pesulla käynti, kehän alussa tapahtuva mielen tyhjentäminen, suolan ja veden käyttö rituaalimaisessa puhdistamisessa, erilaiset pyhittämiset ja siunaamiset - kaikki nämä tähtäävät pyhyyden kokemiseen ja oman voiman tietoisempaan käyttöön; yksinkertaistetusti "magiaan".

Feri
Vastaaja: Mari Tornio

Ferissä ei sitouduta noudattamaan wiccan Redeä, eikä mitään sen tulkintoja. Jokainen kantaa vastuun omista teoistaan. On mahdotonta elää ja toimia niin, etteivät teot koskaan vahingoittaisi ketään. Ferin etiikkaa onkin verrattu Bushidon soturi - tai ritarietiikkaan, joka perustuu hengelliseen kurinalaisuuteen, lojaaliuteen, kunniaan ja työskentelyyn, jonka tavoitteena on tulla mestariksi kaikilla elämän eri osa-alueilla. Magiaa harjoittavien ihmisten uskotaan olevan tietoisia aikuisia ja jokaisella on suuri vastuu omista teoistaan.

Ferissä on viisi keskeistä periaatetta, joiden tulisi ohjata yksilön tekoja. Nämä on esitetty Ferin helmipentaakkelissa ja ne ovat: Rakkaus, Tieto, Viisaus, Laki ja Vapaus. Ihmisen psyykeä ohjaavat viisi voimaa: Seksi, Itse, Ylpeys, Intohimo ja Voima. Nämä voimat tulee pyrkiä tasapainottamaan. Itsen käsite on Ferissä keskeinen: “God is Self and Self is God and God is a person like my Self ” (Victor Anderson) Lauseelle ei kuitenkaan kannata hakea sen ilmeisintä tulkintaa,vaan sen merkitys aukeaa työskentelyn kautta.

Suomenusko
Vastaaja: Kati L

Suomenuskossa ei varsinaisesti ole tiukkaa oppia siitä, miten ihmisen tulisi elää, mutta erilaisia hyveitä on siellä täällä listailtu omaksi huviksi ja hyödyksi.

Keskeisin periaate lienee kunnioitus. Se koskee ihan kaikkea ympärillä - kunnioitetaan henkiä, kunnioitetaan toisen omaisuutta, kunnioitetaan ympärillä olevaa luontoa. Kunnioitetaan muita ihmisiä ja heidän itsemääräämisoikeuttaan. Molemminpuolinen kunnioitus helpottaa tämän ajattelutavan mukaisesti kaikkien elämää. Sen voisi tietysti tulkita niinkin, että annetaan muiden olla omissa oloissaan, mutta enemmän se on rauhallista rinnakkaiseloa ja toisten huomioon ottamista - niin näkyväisen kuin näkymättömänkin. Kunnioitusta voi osoittaa myös suoraan, esimerkiksi muistamalla, uhraamalla, tervehtimällä jne. Sekin on muiden ihmisten kunnioittamista, että sanoo päivää eikä huudata musiikkia keskellä yötä liian kovalla.

Muut hyveet lienevät aika lailla samanlaisia kuin useimmissa muissakin uskonnoissa ja katsomuksissa - ahkeruus, rehellisyys, kohtuullisuus, ystävällisyys ja auttavaisuus nyt esimerkiksi. Hurskauskin on joskus mainittu, mutta sitä on vaikeaa joskus määritellä ei-kristillisessä yhteydessä. Useimmat ovat olleet kuitenkin yhtä mieltä siitä, että suurin osa hyveistä on universaaleja ja uskonnosta riippumattomia "hyvän elämän" periaatteita.

Suomenuskoiset listaavat yleensä myös kaksi muuta tärkeää arvoa elämässään: perinteisiin tutustumisen ja niiden arjessa elämisen omalla kohdallaan sekä luonnon arvostamisen ja suojelun. Näistä on muodostunut niin stereotyyppisiä asioita, että suomenusko määritellään "karjalanpiirakkauskonnoksi" ja vihta/vasta kädessään metsässä heiluva perinnepukuun pukeutunut hörhö määritelmälliseksi suomenuskoiseksi. On kuitenkin tärkeää huomata, että molemmat liittyvät suurempaan kokonaisuuteen *juurekkuuden* kokemuksena - perinteet luovat yhdyspinnan esivanhempiin ja omaan kulttuuriin, luontoyhteys taas laajempaan elämänpiiriin ja itseensä maaemoon. Kyse ei ole pelkästä elämäntavasta, vaikka sekin on selvästi tärkeäksi muodostunut osa suomenuskoisuutta, vaan myös hengellisestä yhteydestä, jonka vuoksi erilaiset perinnetavat ja luonnossa oleilu koetaan tärkeiksi ja oleellisiksi osiksi omaa hengellisyyttä.

Noituus
Vastaaja: Miisu

Karman laki on ehkä tärkein elämääni ohjaava normi. Kun teet hyvää, saat itsellesi hyvää. Pahat teot palaavat tekijälleen. Tärkeitä arvoja ovat ympäristöystävällisyys, eläinten oikeudet ja luonnonmukaisuus. Näitä arvoja yritän opettaa myös lapselleni. Arvostamani hyveet menevät aika paljon limittäin arvojeni kanssa, mutta erityisesti magian harjoittamisessa olen joutunut keskittymään nöyryyteen ja kärsivällisyyteen. Loppujen lopuksi Luonto ja Äiti Maa ovat ne, jotka määräävät mitä energiaa ja kuinka paljon he luovuttavat käyttöömme.


Ásatrú
Vastaaja: Pauliina N.

Suuren Amerikan asatruilla on usein käytössä kymmentä käskyä vastaavat säännöt voimasta ja kunniasta ja muusta sen sellaisesta, mutta suurin osa pohjoismaisista asatruista kykenee käyttämään omaa järkeään ja harkintakykyään (tai jos ei kykene, vikaa kannattanee etsiä muualta kuin sääntöjen puutteesta). Lakien noudattaminen on ollut oleellista jo viikinkiaikoina ja saagoista voi lukea millä tavalla lakeja on milloinkin sovellettu. Lakien noudattamista suositellaan myös moderneille ”viikingeille”.

Korkean runo alias Hávamál sisältää fiksuja vinkkejä monenlaisiin tilanteisiin halkojen riittävyydestä naisten viekotteluun, mutta nämä ohjeet eivät ole sellaisia moraalisia ohjenuoria, joiden noudattamattomuudesta olisi jotain yliluonnollisia seurauksia – Heliin saattaa päätyä joka tapauksessa, jos kuolee sairauteen tai vanhaan ikään. Turpiin toki voi tulla jos aukoo päätään väärässä paikassa tai yrittää vokotella naapurin vaimoa.

Eräs allekirjoittaneen lempisäkeistöistä kuuluu Aale Tynnin suomentamana:

Niin hyvä ei ole
kuin väitetään hyväksi
ihmislapsille olut,
mitä enemmän juo,
sen pahemmin yhä
miehen jättää järki.

 

<< Uskontoja ja filosofiaa
<<
Artikkelivalikko


Liity jäseneksi LehtoonLehto ry - Etusivu In English Lehto ry Lehto ry Facebookissa Etusivu Lehto Uskonnot Tapahtumat Seita-lehti Verkkokauppa Yhteystiedot Seita-lehti Seita-lehden artikkelit verkossa Osta irtonumeroita Mainosta lehden sivuilla Vuosikerrat Mediakortti