Jäsenrekisteriseloste

REKISTERISELOSTE LEHTO RY

Rekisterinpitäjä:
Lehto ry- Suomen luonnonuskontojen yhdistys

Kirjeposti:
Lehto – Suomen Luonnonuskontojen yhdistys ry.
PL 222
00531 HELSINKI

Sähköposti:
Rekisteritiedustelut, liittymistiedustelut, osoitteenmuutokset, jäsenasiat sähköpostitse sihteerille:
lehto(a)lehto-ry.org

Lehtoa koskevat kysymykset, lisätietoja luonnonuskonnoista, haastattelupyynnöt Tiedotukselle:
tiedotus(a)lehto-ry.org

Lehto ry:n puheenjohtaja:
puheenjohtaja(a)lehto-ry.org

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Lehto ry pitää jäsenrekisteriä voidakseen postittaa jäsenlehteä, tiedotteita ja jäsenmaksuja sekä ylläpitääkseen yhdistyksen sähköistä tiedotusta, tarkistaakseen liittyvien jäsenten täysi-ikäisyyden ja tarkkaillakseen jäsenmaksujen maksamista.

Liittyessään yhdistykseen jäsen hyväksyy osoitteensa liittämisen jäsenrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö:

Perustiedot:
Jäsenen nimi
Osoite
Sähköpostiosoite

Jäsenyyteen liittyvät tiedot:
Jäsennumero
Syntymäaika
Yhdistykseen liittymisvuosi
Tiedot jäsenmaksunsuorittamisesta viimeiseltä 3 vuodelta

Tietolähteenä on jäsen itse, joka liittyessään antaa yllä olevat tiedot.

Tietojen käyttö ja luovutus:

Jäsentietoja käytetään vain yhdistyksen omaan tiedotukseen, jäsenmaksujen perimiseen ja niiden maksamisen tarkkailuun. Mitään tietoja ei luovuta ulkopuolisille eteenpäin. Rekisteriä ylläpitää ja tarkastelee Lehto ry:n jäsensihteeri. Rekisteriä säilytetään sihteerin dropbox-kansiossa, salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojattuna. Kansioon on pääsy myös puheenjohtajalla.

Eronneiden ja jäsenmaksunsa laiminlyöneiden tiedot poistetaan rekisteristä. Eronneiden välittömästi siitä päivästä lukien, kun he ovat ilmoittaneet eronneensa ja jäsenmaksunsa laiminlyöneiden aina alkavan jäsenmaksuvuoden alussa. Näin siinä tapauksessa jos jäsenmaksua ei ole kahteen vuoteen maksettu.

Rekisterin tietoja päivitetään jatkuvasti, sitä mukaa kun jäsenet ilmoittavat muuttuneita tietojaan. Jäsen voi myös saada omat tietonsa pyytämällä niitä jäsensihteeriltä.

Nimi- ja osoitelistaa käytetään jäsenlehden, kokouskutsujen ja tiedotteiden sekä jäsenmaksujen postituksessa ja se on postittajan tiedossa. Postituksiin käytetään kirjepostin lisäksi Postin tarjoamaa palvelua. Sähköpostiosoite liitetään yhdistyksen sähköpostilistalle, josta voi halutessaan erota itse, tai pyytää sihteeriä poistamaan osoitteen.

 

 

 

Lehto – Suomen luonnonuskontojen yhdistys ry on kaikille Suomessa asuville luonnonuskovaisille ja luonnonuskonnoista kiinnostuneille tarkoitettu uuspakanahenkinen yhdistys.